Harakat xavfsizligni ta’minlash bo’limi

Ergashev Otabek Egamkulovich

Harakat xavfsizligni ta’minlash bo’limi boshlig’i

Sharifboyev Bobur Ravshan o‘g‘li

Harakat xavfsizligni ta’minlash bo’limi boshlig’i