Ishlab chiqarish va texnik foydalanish bo’limi

Juramurodov Mo‘minmurzo Ulug‘bek o‘g‘li

Ishlab chiqarish va texnik foydalanish bo’limi boshlig’i

Tursunqulov Javohir Sulaymonqul o‘g‘li

Ishlab chiqarish va texnik foydalanish bosh mutaxassisi

Rayimjonov Azizbek Zokirjon o‘g‘li

Ishlab chiqarish va texnik foydalanish bo’limi bosh mutaxassisi

Zulqaynarov Jumaboy Abdurayim o‘g‘li

Ishlab chiqarish va texnik foydalanish bo’limi bosh mutaxassisi