Mexanizatsiya

Fayziyev Furqat

Mexanizatsiya bo’limi boshlig’i